Thiết bị dược- mỹ phẩm

 • 0 trên 5

  Tủ ấm BOD

  TỦ ẤM BOD

  Model : FTC 90E

  Hãng sản xuất : Velp – Ý

  ỨNG DỤNG :

  Sử dụng trong ngành dược phẩm, phòng thí nghiệm, phòng xét nghiệm vi sinh, thực phẩm…

 • 0 trên 5

  Tủ ấm hiếu khí SMI2

  TỦ ẤM HIẾU KHÍ SMI2

  Model : SMI2-2

  Hãng sản xuất : Shellab mỹ

  ỨNG DỤNG

  – Sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, sinh học phân tử, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm…

 • 0 trên 5

  Tủ ấm hiếu khí SMI31

  TỦ ẤM HIẾU KHÍ SMI6-2

  Model : SMI31-2

  Hãng sản xuất : Shellab

  ỨNG DỤNG :

  – Sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, sinh học phân tử, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm…

 • 0 trên 5

  Tủ hút khí độc

  + Đèn UV : 2 , Đèn huỳnh quang, vòi nước, vòi gas, bồn nước, thiết bị bên trong

  + Ổ cắm chống thấm nước : 500W

  + Ống xả khí : 4m và đai

 • 0 trên 5

  Tủ sấy chân không

  TỦ SẤY CHÂN KHÔNG

  Model : SVAC2-2

  Hãng sản xuất : Shellab – Mỹ

  ỨNG DỤNG

  Sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, sinh học phân tử, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm…

 • 0 trên 5

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức

  TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

  Model : SM01-2

  Hãng sản xuất : Shellab – Mỹ

  ỨNG DỤNG

  Sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, sinh học phân tử, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm…

 • 0 trên 5

  Tủ sấy đối lưu tự nhiên

  TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN

  Model : SG01-2

  Hãng sản xuất : Shellab- MỸ

  ỨNG DỤNG

  – Sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, sinh học phân tử, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm…

 • 0 trên 5

  Tủ sấy đối lưu tự nhiên SG05

  TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN SG05-2

  Model : SG05-2

  Hãng sản xuất : Shellab- Mỹ

  ỨNG DỤNG :

  – Sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, sinh học phân tử, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm…

 • 0 trên 5

  Tủ vi khí hậu dành cho ngành dược và mỹ phẩm

  Thang nhiệt độ : 15oC ~ 150oC

  Thang độ ẩm :

  • 30%~99% tại 20℃~80℃
  • 25%~95% tại  80℃~85℃
  • 20%~80% tại  85℃~90℃

  Độ chính xác và ổn định nhiệt độ : ±0.1℃

  Độ chính xác và ổn định độ ẩm : ±1.5%

  Nhiệt độ đồng nhất ( tại mọi điểm) : ±0.5℃

  Độ ẩm đồng nhất ( tại mọi điểm) : ±2%