Tủ ấm và tủ sấy

 • 0 trên 5

  Tủ ấm BOD

  TỦ ẤM BOD

  Model : FTC 90E

  Hãng sản xuất : Velp – Ý

  ỨNG DỤNG :

  Sử dụng trong ngành dược phẩm, phòng thí nghiệm, phòng xét nghiệm vi sinh, thực phẩm…

 • 0 trên 5

  Tủ ấm hiếu khí SMI2

  TỦ ẤM HIẾU KHÍ SMI2

  Model : SMI2-2

  Hãng sản xuất : Shellab mỹ

  ỨNG DỤNG

  – Sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, sinh học phân tử, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm…

 • 0 trên 5

  Tủ ấm hiếu khí SMI31

  TỦ ẤM HIẾU KHÍ SMI6-2

  Model : SMI31-2

  Hãng sản xuất : Shellab

  ỨNG DỤNG :

  – Sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, sinh học phân tử, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm…

 • 0 trên 5

  Tủ sấy chân không

  TỦ SẤY CHÂN KHÔNG

  Model : SVAC2-2

  Hãng sản xuất : Shellab – Mỹ

  ỨNG DỤNG

  Sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, sinh học phân tử, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm…

 • 0 trên 5

  Tủ sấy đối lưu cưỡng bức

  TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

  Model : SM01-2

  Hãng sản xuất : Shellab – Mỹ

  ỨNG DỤNG

  Sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, sinh học phân tử, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm…

 • 0 trên 5

  Tủ sấy đối lưu tự nhiên

  TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN

  Model : SG01-2

  Hãng sản xuất : Shellab- MỸ

  ỨNG DỤNG

  – Sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, sinh học phân tử, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm…

 • 0 trên 5

  Tủ sấy đối lưu tự nhiên SG05

  TỦ SẤY ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN SG05-2

  Model : SG05-2

  Hãng sản xuất : Shellab- Mỹ

  ỨNG DỤNG :

  – Sử dụng trong ngành dược, thực phẩm, bệnh viện, phòng thí nghiệm sinh học, vi sinh, sinh học phân tử, nuôi cấy mô, phòng xét nghiệm…