Eutech–Thermo Fisher Scientific

pH, tính kiềm, tính acid là những thông số phổ biến nhất được chú ý tới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như kiểm tra nước và xử lý nước thải, sản xuất hóa chất, nghiên cứu nông nghiệp và sản xuất, giám sát môi trường, hóa học và nghiên cứu khoa học đời sống, sinh hóa và nghiên cứu dược phẩm, sản xuất thiết bị điện tử để chế biến thực phẩm và các ứng dụng công nghiệp khác.
EUTECH cung cấp các thiết bị đo pH để đo lường giá trị pH trong giáo dục, phòng thí nghiệm và ứng dụng công nghiệp khác nhau. Chúng bao gồm các pHTestr ™ 10, 20 và 30 kiểm tra túi, đồng hồ xách tay CyberScan Dòng pH 300, 310 pH, pH 11 và pH 110, pH EcoScan 6 mét và ghế CyberScan loạt 510, 1100, 2100, 1500 và các nghiên cứu màn hình cảm ứng màu -grade loạt 6000.