Máy đo độ dày sơn, lớp phủ

  • Máy đo độ dày lớp phủ

    0 trên 5
    Khoảng đo Đo độ dày lớp phủ độ chính xác cao đến 15 mm / 600 mils
    Độ chính xác và độ lặp lại Tăng độ chính xác và độ lặp lại bằng bộ xử lý tín hiệu số tích hợp cảm biến (SIDSP)
    Bù nhiệt Tối ưu hóa bù nhiệt độ