Đo độ nhớt cho dầu gội

Đo độ nhớt cho dầu gội

Đo độ nhớt dầu gội

HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG ĐO ĐỘ NHỚT DẦU GỘI

do do nhot dau goi

Phương pháp đo độ nhớt dầu gội 1 :

Thiết bị đo độ nhớt yêu cầu : 

 • Bộ cánh khuấy : RV
 • Cánh khuấy : RV 3 Disc
 • Phụ kiện đi kèm : bể điều nhiệt tuần hoàn
 • Tốc độ khuấy : 5, 10, 15, 20 vòng / phút
 • Nhiệt độ : 25°C

Brookfield Engineering đã sử dụng dòng RVDV II + Pro có phần mềm Rheocalc v3.1 cùng bể điều nhiệt để ổn định nhiệt độ tại 25°C  Mẫu được đặt trong một cốc thủy tinh 600 ml. Kết quả là hình phía dưới :

đo độ nhớt dầu gội

* chúng ta có thể thay thếRVDV II + Pro bằng dòng RVDV2T hiện tại.

Phương pháp đo độ nhớt dầu gội 2 :

Thiết bị đo độ nhớt yêu cầu : 

 • Dòng máy : RV
 • Cánh khuấy : SC4-27 / 13RPY Sample Chamber
 • Phụ kiện đi kèm : bể điều nhiệt tuần hoàn
 • Tốc độ khuấy : 10, 20, 30, 40, 50, 60 và 70 vòng / phút
 • Nhiệt độ : 25°C

Brookfield Engineering đã sử dụng dòng RVDV II + Pro có phần mềm Rheocalc v3.1 cùng bể điều nhiệt để ổn định nhiệt độ tại 25°C. Cung cấp 10,4 ml mẫu vào chamber. Ưu thế của phương pháp này là mẫu ít, độ chính xác sẽ được tối ưu hơn. Kết quả là hình bên dưới :

đo độ nhớt dầu gội 2

Phương pháp đo độ nhớt dầu gội 3 :

Thiết bị đo độ nhớt yêu cầu : 

 • Dòng máy : HA
 • Cánh khuấy : CPE- 40 Cone với 44PSY Sample Cup.
 • Phụ kiện đi kèm : bể điều nhiệt tuần hoàn
 • Tốc độ khuấy : 10, 20, 40, 60, 80,100, 120, 140, 160,180, 200, 220 và 240 vòng / phút.
 • Nhiệt độ : 25°C

Brookfield Engineering đã sử dụng dòng HADV-III+ CP Rheometer có Rheocalc v3.1 software, bể điều nhiệt để ổn định nhiệt độ tại 25°C và phụ kiện cone and plate với 0.5 ml mẫu. Kết quả như hình bên dưới :

đo độ nhớt dầu gội 3

Đo độ nhớt dầu gội 4

Hình trên cho thấy nên lấy kết quả với momen xoắn từ 10% ~ 100%.

Nên vẽ độ biến thiên dựa theo shear rate hơn là tốc độ khuấy.( hình dưới)

đo độ nhớt dầu gội 5

 

 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *