Triễn lãm thiết bị ngành sơn SECC HCM

Triễn lãm thiết bị ngành sơn SECC HCM

Triễn lãm thiết bị SECC tại Thành phố Hồ Chí Minh về thiết bị ngành sơn, mực in, phủ, xi mạ.

Các thiết bị như : máy đo độ nhớt Brookfield

Máy đo độ nhớt DV1 – Brookfield Ametek

Máy khuấy phân tán và đồng hóa K&S Hàn Quốc

Máy khuấy phân tán và đồng hóa

Và nhiều thiết bị khác

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *